SatyaLoka Yoga Hamburg - Shop

Products

Einzelkarte
18 €*1 Sessions

Einzelkarte

Probestunde
10 €*1 Sessions

Probestunde

Probemonat (4 Klassen in 30 Tagen)
39 €*4 Sessions

Probemonat (4 Klassen in 30 Tagen)

30 day(s) valid from 1st booking

Weihnachtsyoga 10er Karte, 12 Monate
120 €*10 Sessions

Weihnachtsyoga 10er Karte, 12 Monate

12 month(s) valid from 1st booking

Einzelkarte Schüler
13 €*1 Sessions

Einzelkarte Schüler

3 Monats Abo, Einmalbetrag
240 €*3 month(s)

3 Monats Abo, Einmalbetrag

3 month(s) valid from 1st booking

6 Monats Abo, Einmalbetrag
400 €*6 month(s)

6 Monats Abo, Einmalbetrag

6 month(s) valid from 1st booking

Einzelkarte Morgen- Yoga
15 €*1 Sessions

Einzelkarte Morgen- Yoga

5er Karte- alle offenen Klassen
85 €*5 Sessions

5er Karte- alle offenen Klassen

10er Karte- alle offenen Klassen
150 €*10 Sessions

10er Karte- alle offenen Klassen

10er Karte- MorgenYoga
110 €*10 Sessions

10er Karte- MorgenYoga

5er Karte Morgen-Yoga
75 €*5 Sessions

5er Karte Morgen-Yoga

1 Monat unlimited
100 €*1 month(s)

1 Monat unlimited

1 month(s) valid from 1st booking