Mo., 27/09
 • 18:30 ● 75 Min
  SAKTI YOGA 2-3 IM STUDIO
  Astrid
 • 18:30 ● 75 Min
  SAKTI YOGA 2-3 ONLINE
  Astrid
 • 20:00 ● 60 Min
  Rücken Yoga 1-3 ONLINE
  Astrid
 • 20:00 ● 60 Min
  Rücken Yoga 1-3 IM STUDIO
  Astrid