Mo., 24/01
 • 17:00 ● 60 Min
  Rücken Yoga
  Alice
 • 18:15 ● 60 Min
  Vinyasa Flow
  Thordis
 • 19:30 ● 60 Min
  Yin Yoga
  Thordis